Hyreshus i Trelleborg

Energideklaration i mindre hyresfastighet i Trelleborg.
Enligt statistiska centralbyrån 2009 fanns det i Trelleborg kommun registrerat ca. 294 hyreshusenheter med taxeringskod 320 (hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder) och 120 enheter med taxeringskod 321 (hyreshusenhet, bostäder och lokaler). Antalet registrerade småhus med taxeringskod 220 (friliggande) uppgår till ca. 6 800 enheter, kedjehus ca. 2198 enheter och antalet radhus uppgår till 294 enheter.

Hyresfastighet i Trelleborg